A matematikus doktori képzés

A Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés, az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskola kutatási területein. Kutatási területei: algebra, analízis, differenciálegyenletek, geometria, operációkutatás, számítástudomány és információelmélet, sztochasztika.

Az iskola hátterét, működésének feltételeit a BME TTK Matematika Intézetének tanszékei, a BME VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszéke, az MTA Rényi Intézete és az MTA SZTAKI biztosítják. A képzés színvonalát emelik a neves külföldi kutatóhelyekkel kialakított együttműködések által biztosított lehetőségek: ezek a néhány hetes látogatástól, az akár egy-két szemesztert magába foglaló hosszabb tanulmányútig terjedhetnek. (Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Bécsi Egyetem, Univ. of Eindhoven Philips Research Lab., Univ. of Bristol, K. Univ. Leuven, Tohoku Univ. (Japán), Tufts Univ., Boston Univ., stb.)

Az elmúlt 5 év adatai alapján a PhD iskola évente átlagosan 7-8 hallgatót vesz fel. A nívós képzés magas felvételi követelményeket jelent. A disszertációk többsége angol nyelven készül, az általunk kiadott oklevél értékét növeli, hogy nemzetközi szinten publikált kutatási eredményeken alapulnak. A doktori iskola eddig közel 50 PhD fokozatot bocsátott ki.

Az aktuális témakiírásokat itt, bővebb információkat pedig a doktori iskola honlapján találsz.