Elhelyezkedés hazai vagy nemzetközi kutatóhelyeken

Néhány példa nálunk végzett, hazai vagy külföldi kutatóhelyeken elhelyezkedett diákokról. Az alábbi példák minden esetben a rögzítés időpontjában érvényes állapotot tükrözik, ami nem feltétlenül azonos az aktuális állapottal.

Dr. Lovas Izabella - Posztdoktor a Kaliforniai Egyetem Kavli Elméleti Fizikai Intézetében

2014 - BME fizikus MSc, 2018 - BME fizika PhD

" 2009-ben végeztem a pécsi Leőwey Klára Gimnázium matematika tagozatán. Egyetemi tanulmányaimat a BME-n végeztem, a fizika alapképzés elvégzése után kutatófizikus mesterképzésen, majd a fizikai tudományok doktori iskolában folytattam. Az egyetemi évek alatt megőriztem a matematika iránti érdeklődésemet is, gyakran látogattam a matematika intézet kurzusait, elsősorban valószínűségszámítás és sztochasztikus folyamatok témakörben. Az alap- és mesterképzésen szerzett ismeretek biztos alapot adtak a későbbi kutatómunkához, a doktori képzés alatt pedig témavezetőm nemzetközi elismertségének köszönhetően több külföldi együttműködésben is részt vehettem, és tanulmányútként néhány hónapot a Harvardon is eltölthettem. A doktori iskola elvégzése után először a Müncheni Műszaki Egyetem fizika tanszékén kaptam posztdoktori állást 2018-ban, ahol három évet töltöttem. Jelenleg második posztdoktori állásomban dolgozom Santa Barbarában, a Kaliforniai Egyetem Kavli Elméleti Fizikai Intézetében." 

Dr. Guszejnov Dávid - Posztdoktor a Texasi Egyetemen

2013 - BME fizikus MSc, 2018 - Caltech PhD

" A BME-n szereztem meg mind a BSc és az MSc diplomámat plazmafizikai témákból Dr. Pokol Gergő (NTI) és Dr. Bencze Attila (RMKI) témavezetésével.
Az USA-ban folytattam a tanulányaimat, a Caltech-en doktoráltam asztrofizikából Dr. Philip Hopkins vezetésével. A doktori témám a csillagok keletkezésével foglalkozott, pontosabban a folyamat részletes modellezésével, és továbbra is ezen a területen folytatom a kutatásaimat. 
A PhD megszerzése után egy kutatói ösztöndíjat nyertem UT Austin-on, ahol a STARFORGE intézek közötti kutatócsoportot egyik vezetője lettem. Az Austinban töltött négy évem végén megnyertem a NASA Hubble kutatói ösztöndíjat, aminek segítségével a Harvardon fogom folytatni a kutatásaimat."  (Link a személyes honlapra)

 

Dr. Simon Ferenc - Professzor a BME Fizika Tanszékén

1997 - BME mérnök fizikus diploma, 2002 - BME fizika PhD

"Az 1996-os diplomaválasztást megelőzően Zawadowski professzort, a Fizikai Intézet akkori Igazgatóját kértem meg, hogy tanácsoljon témavezetőt. Jánossy András professzort javasolta, aki a nemrégiben felállitott ESR laboratóriumát épitette. Ennek a munkálataiba kapcsolódtam bele, és így nagyon korán alapos kiképzést kaptam kisérleti fizikából. Az ezt követő tanulmányútjaim során (Párizs 4 hónap, Bécs 4 év) kiderült, hogy az itt megszerzett tudás abszolút versenyképes, sőt sok tekintetben jobb is mint a hasonló külföldi egyetemeken megszerezhető ismeret. Amellett, hogy a BME-n személyes, mondhatni baráti a légkör a hallgatók és az oktatók között, minden támogatás megkapható a kalandvágy kiélésére, külföldi ösztöndíjakhoz, és az esetleges hazatéréshez. Esetemben ez a támogatás konkrétan abban nyilvánult meg, hogy a BME Fizikai Intézet egyetemi tanárnak nevezett ki 2010-ben amikor egy nagy Európai Uniós kutatási pénzzel a zsebemben hazatértem. Jelenleg kb. 10 diák munkáját vezetem." (Link a kutatói honlapra)

Dr. Fortágh József - Professzor a Tübingeni Egyetemen

1998 - BME mérnök fizikus diploma

"A BME mérnök-fizikus képzése olyan átfogó és alapos ismeretanyaggal készített fel a fizikusi pályára, amelyre kutatói munkám során és műszaki fejlesztésekben a mai napig alapozhatok. A nemzetközi szinten kiemelkedő oktatók, a gondosan összeállított tanrend, a magas színvonalú elméleti képzés és a kiválóan felszerelt kísérleti laboratóriumok minden lehetőséget megadnak a fizika felfedezéséhez és e csodálatos tudomány módszereinek elsajátításához. A széleskörű nemzetközi kapcsolatok és a hozzájuk társuló hallgatói ösztöndíjak kaput nyitnak világszerte a kutatási témák megismeréséhez. Ez a szinte páratlan környezet és az oktatók személyes odafigyelése nagyon értékes volt számomra. Motivált és segített abban, hogy önálló témával, új irányba indítsak kutatásokat a kvantumfizika területén. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a kiváló képzésnek, amelyet szívből ajánlok minden felvételizőnek." (Link a kutatói honlapra)

 

Pethő László - Waterloo Egyetem, Quantum-Nano Centre

2007 - BME mérnök fizikus diploma

"2007-ben végeztem Mérnök-fizikusként Anyagtudományi modulon. A diplomázást rövid szünet követte, majd 2007 szeptemberében jelentkeztem a University of California, Berkeley egyetem félvezető-kutatással foglalkozó laboratóriumába, a Microfabrication Laboratory-ba. Novemberben felvételt nyertem Baseline Engineer Associate Specialist pozícióba, ahol két hosszabbítást követően, 2010 szeptemberéig maradtam alkalmazott. 2010 októberében átköltöztem Kanadába; a University of Waterloo-n frissen alakult Institute for Quantum Computing alá tartozó Quantum-Nano Centre kutatólaborban Thin Film Development and Integration Engineer pozícióban dolgozom jelenleg, két éves szerződéssel."

Dr. Schumayer Dániel - kutató Új-Zéland vezető egyetemén

2000 - BME mérnök fizikus diploma, 2004 - BME fizika PhD

"A fizika és matematika iránti érdeklődésemtől hajtva jelentkeztem a BME mérnök-fizikus szakjára és visszatekintve úgy érzem akkor jól döntöttem. Büszke vagyok arra, hogy ezen a szakon diplomázhattam (2000), doktorálhattam (2004), és ennek az egyetemnek lehettem egykor a polgára. Az ott megszerzett tudás és gyakorlat tette lehetővé számomra, hogy elnyerjek egy kétéves posztdoktori állást Új-Zéland vezető egyetemén, ami végül majd' hét éves együttműködéssé alakult át. Az időjárás-előrejelzés területére történő egyéves kalandozásomat követően visszacsábítottak az itteni tanszékhez, ahol jelenleg is tanítok és kutatok. Szerencsésnek érzem magam, mert egymástól nagyon távol álló területekre nyerhettem betekintést; a Bose-Einstein kondenzációtól kezdve a nem-lineáris evolúciós egyenletek részecskeszerű megoldásinak tulajdonságaiba, az inverz szórás elméletébe, az automatizált időjárási előrejelzési rendszerek fortélyaiba, a pontszerű illetve gömbszimmetrikus tehenek (nem gépelési hiba!) járásának modellezésébe, és legutóbb a kvarc oszcillátorok működésének nüanszni hibáiba. Ezeket a témaváltásokat az tette lehetővé, hogy az BME-s oktatóim alapos, jól használható, nemzetközi szinten is versenyképes tudással vérteztek föl, és nem utolsó sorban elmélyítették bennem a meggyőződésemet: a világ érdekes."

Dr. Fürjes Péter - MEMS labor vezetője az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében

1999 - BME mérnök fizikus diploma, 2003 - BME fizika PhD

"A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem mérnök-fizikus oklevelet, majd ugyanitt vettem részt a doktori képzésben is. Kutatásaimat a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének MEMS Laboratóriumában végzem."
 
 
 
 

Dr. Geresdi Attila - Posztdoktor a Delfti Műszaki Egyetem Kvantum Transzport kutatócsoportjában

2007 - BME mérnök fizikus diploma, 2011 - BME fizika PhD

"Erős háttérrel matematikából és fizikából, és persze kifejezett gyakorlati érzékkel egyenes volt az út a BME mérnök-fizikus szakára. Határozottan tetszett a képzés sokszínűsége, ami erősen épített a BME falai között folyó kutatásokra például a mikroelektronika, a szilárdtestfizika vagy a nukleáris technika területén. Én a diplomamunkám és később doktori disszertációm témájaként egy kísérleti munkát választottam: Mihály György laborjában vizsgáltam különböző nanostrukturákat alacsony hőmérsékleten. Ezután a Delfti Műszaki Egyetemen (Hollandia) lettem posztdoktor kutató, majd 2015-ben vezető kutató az újonnan alakult QuTech intézetben. Az itteni munkámra jellemző, hogy erős kísérleti vénát, ugyanakkor szilárd elméleti hátteret is igényel. A BME-n szerzett tudásom kifejezetten versenyképesnek bizonyult mindkét szemszögből." (Link a kutatói honlapra)

Dr. Rapp Ákos - Posztdoktor a Hannoveri Egyetem Elméleti Fizika Intézetében

2004 - BME mérnök fizikus diploma, 2008 - BME fizika PhD

"A diplomámunkám készítése majd a doktori képzés alatt is több lehetőségem akadt nemzetközi workshopokon és nyári iskolákon való részvételre, ahol már fiatalon megismerkedhettem a kutatási területem élvonalába tartozó professzorokkal. A doktori dolgozatom írása alatt szereztem az első posztdoktori állásomat a kölni egyetem Elméleti Fizika Intézetében, amit nagy mértékben köszönhetek a témavezetőm, Zaránd Gergely és Zawadowski Alfréd professzorok nemzetközi elismertségének is. A műegyetemen szerzett tudásom versenyképességéről mindkét német egyetemen meggyőződhettem." (Link a kutatói honlapra)
 

Dr. Orosz Gábor - Assistant Professor, University of Michigan

2002 - BME mérnök fizikus diploma

"2002-ben végeztem mernök-fizikus szakon, ahol széles körű tudásra tehettem szert fizikában es matematikában. Egyike vagyok azoknak, akik mernöki irányba mentek tovább. A képzés flexibilitása megengedte, hogy a diplomámat a Gépész Kari Műszaki Mechanika Tanszéken irhassam Prof. Stépán Gábor tanitványakent. PhD fokozatot 2006-ban szereztem mernök-matematikus szakon a Bristoli Egyetemen, Angliában. Két posztdoc poziciót követően (Exeteri Egyetem, Anglia es Kaliforniai Egyetem, Santa Barbara, USA) 2010 óta a Michigani Egyetem (USA) Gépészmérnöki Tanszékén tanítok es kutatok." (Link a kutatói honlapra) 
 

Dr. Nagy Szilvia - nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettes a Győri Széchenyi Egyetemen

2001 - BME mérnök fizikus diploma, 2005 - BME fizika PhD

"Általános és középiskolában is versenyeztem fizikából, kémiából, matematikából, s a KöMaL egyik hirdetése hívta fel a figyelmemet az 1996-ban még eléggé újnak számító mérnök-fizikus szakra. Témavezetőmnek, Dr. Pipek Jánosnak és a szakon, illetve a Doktori Iskolában oktatóknak köszönhetően olyan széleskörű ismeretekre tettem szert, hogy megállom a helyemet a tudományos és a nemzetközi kapcsolatok terén egy olyan alkalmazott kutatások felé orientált egyetem Műszaki Tudományi Karának képviseletében is, mint a győri Széchenyi István Egyetem."
 

Dr. Volk János - osztályvezető helyettes az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében

2001 - BME mérnök fizikus diploma, 2005 - BME fizika PhD

"Annak idején azért jelentkeztem mérnök-fizikus szakra, mert egyfelől a középiskolában nagyon szerettem a fizikát, másfelől volt bennem egy olyan vágy, hogy később valami egészen új, de kézzelfogható és valóban hasznos mérnöki eredménye is legyen a munkámnak. Most, 18 évvel később, szerencsésnek érzem magam, hogy pont ilyennel foglalkozhatom. Az általunk készített eszközök valóban kézbe vehetők, legfeljebb túl kicsik ahhoz, hogy szabad szemmel is lássuk őket. Hiszem, hogy ezek a nanotechnológiai módszerekkel készített érzékelők, energiaátalakító eszközök egyszer tényleg javíthatnak az emberek életminőségén. És azt is hiszem, hogy ehhez a fajta alkalmazott kutatáshoz a legjobb hátteret hazánkban a BME-TTK-n lehet megszerezni."

Dr. Bordács Sándor - adjunktus a BME Fizika Taszékén

2007 - BME mérnök fizikus diploma, 2011 - BME fizika PhD

"Azért jelentkeztem a BME TTK mérnök-fizikus szakára, mert a kutatás mellett mindig foglalkoztattak a gyakorlat közeli problémák, feladatok. Itt szereztem 2007-ben mérnök-fizikus diplomát és ezt követően 2011-ben doktori fokozatot. A képzés beváltotta a hozzá fűzött reményeimet: kísérleti fizikusként döntően alapkutatási témákon dolgozom a magneto-optika és mágneses anyagok területén (https://www.bme.hu/hirek/20151113/Az_anyag_egy_uj_magneses_fazisat_fedeztek_fel_a_BME_n_mukodo_Lendulet_kutatocsoport_fizikusai), de volt módom bekapcsolódni műszerfejlesztésekbe is, pl. a malária optikai diagnózisa terén (http://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/11/01/olcso_magyar_muszer_a_malaria_ellen/). A Tokioi Egyetem Alkalmazott Fizika tanszékén töltött poszdoktori éveim után visszatértem a BME-re, ahol immár saját kutatócsoportomat kezdem felépíteni."

Dr. Barna Imre Ferenc - MTA Energiatudmányi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa

1997 - BME mérnök fizikus diploma

"1997-ben végeztem a BME mérnök fizikus szakán Apagyi Barnabásnál. Itthon nem kerütem be a fizikus doktori iskolába. 1998 és 2002 között doktorandusz voltam a giesseni Justus Liebig Egyetemen, ahol elméleti atomfizikából doktoráltam. 2002 - 2004 között a drezdai Komplex Rendszerek Fizikája Max Planck Intézetében voltam Post-Doc kutató. 2004 - 2005 között a bécsi Mûszaki Egyetem Elméleti Fizika Tanszékén voltam Post-Doc kutató. 2005 nyara óta mostanáig a volt MTA Energia Kutató Intézet, jelenleg Energiatudmányi Kutatóközpont tudományos fõmunkatársa vagyok. A hidrodinamika parciális differneciál egyenleteinek analitikus megoldásait kutatom valamint kétfázisú áramlásokkal folgalkozom. Ezen felül oktatok az álltorvostudományi egyetemen német nyelven biofizikát. Valamint az épülõ ELI-ALPS szuperlézer sugárvédelmi tervezésében veszek részt." (Link a kutatói honlapra)