A fizikusképzés felépítése

A fizikusképzés magas szintű ismereteket nyújt a klasszikus és modern fizika alapjaitól a napjaink kutatási területeit ismertető szaktárgyakig. Az alapos elméleti oktatás mellett különös hangsúlyt fektetünk a gyakorlati, laboratóriumi képzésre. A fizikán túl külön figyelmet fordítunk az emelt szintű matematika, számítástechnika, elektronika és méréstechnika oktatásra.

A képzés három szinten történik: alapozó (BSc), mester (MSc) és doktori (PhD) képzés. Mindhárom szinten fontos kiemelni az alacsony létszámból adódó közvetlen baráti légkört és személyre szabott képzést. Ennek köszönhetően már a tanulmányok korai szakaszában lehetőség nyílik arra, hogy a bekapcsolódjál a napi szintű kutatási és fejlesztési projektekbe, így a csapatmunka, projektszervezés, műszertervezés és építés, illetve az eredmények prezentációja területén is tapasztalatot szerezzél. A karhoz tartozó oktatási egységek igen sok külföldi egyetemmel alakítottak ki élénk és nagyon eredményes oktatási és kutatási együttműködést. Ennek révén a felsőbb évfolyamos hallgatók és a doktori képzésben résztvevők egy részének lehetőséget nyújtunk arra, hogy tanulmányaik bizonyos szakaszát külföldi egyetemeken folytathassák.