A matematikusképzés felépítése

A matematikusképzés magas szintű ismereteket nyújt a klasszikus és modern matematika alapjaitól a napjaink kutatási területeit ismertető szaktárgyakig. Olyan szakembereket képezünk, akik érzékenyek a gyakorlati problémák iránt és képesek alkotó módon felhasználni ismereteiket, ugyanakkor otthonosan mozognak a matematika elvont területein is. Széleskörű ismereteik révén képesek kommunikálni és együttműködni nem matematikus kollégáikkal is.

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján arra törekszünk, hogy oktatásunkban figyelembe vegyük, hogy hallgatóink eltérő középiskolai ismeretekkel érkeznek közénk. A nem magabiztos tudással rendelkező diákoknak sokféleképpen igyekszünk a minél hamarabbi felzárkózás lehetőségét megteremteni, míg az erősebb középiskolai ismeretekkel bíróknak lehetőségük nyílik arra, hogy az alapozó tárgyakat hamarabb abszolválják és tovább mélyítsék tudásukat. A hallgatók differenciált igényeinek figyelembevételét segíti a tutor rendszer is, melynek bevezetése nemcsak a tananyagban való alaposabb, irányított elmélyedést teszi lehetővé, hanem a későbbi orientáció megválasztásához is segítséget nyújt.

A képzés három szinten folyik: alapozó (BSc), mester (MSc) és doktori (PhD) képzés.

A matematikushallgatók — választásuktól függően — nálunk megkaphatják az absztrakt matematikai kutatómunkához szükséges képzettséget, vagy a legkülönbözőbb alkalmazási területek által igényelt matematikai tudást. A BME és a tudományegyetemek közötti legfőbb különbségként a gazdasági- és mérnökkarokkal való szoros együttműködést lehet kiemelni. Hallgatóink alkalmazás-orientáltabb tudományos képzést, jól használható ismereteket kapnak a matematikai modellalkotás és elemzés területén is. A szakon szerzett tudás jó kiindulási alapul szolgál — a matematika mesterszak mellett — akár egy fizikus, mérnök vagy közgazdasági mesterszak elkezdéséhez is.

A karhoz tartozó oktatási egységek igen sok külföldi egyetemmel alakítottak ki élénk és nagyon eredményes oktatási és kutatási együttműködést. Ennek révén a felsőbb évfolyamos hallgatók és a doktori képzésben résztvevők egy részének lehetőséget nyújtunk arra, hogy tanulmányaik bizonyos szakaszát külföldi egyetemeken folytathassák.