A matematikus MSc képzés

Két matematikus MSc képzés van a BME-n: a matematikus mesterképzési szak és az alkalmazott matematikus mesterképzési szak. E két mesterképzési szak fontosabb közös adatai:

  • Végzettségi szint: MSc
  • Tagozat: nappali
  • Képzési idő: 4 félév
  • Felvételi: a diplomamunka felmérésére személyes meghallgatáson, és beszélgetés a hallgató motiváltságának és tájékozottságának felmérésére. A felvételi eljárás részletei itt találhatók.
  • Finanszírozási forma: államilag támogatott és önköltséges (régen költségtérítéses).

A képzés három fő részre tagolódik: Elméleti alapozás, Szakmai törzsanyag és Differenciált szakmai ismeretek átadása.

A matematikus mesterképzési szak egyedi adatai

A specializációnak megfelelő ismeretanyagot nagyrészt kötelező illetve kötelezően választható tantárgyak elvégzésével lehet megszerezni.

A gazdag, sokoldalú tárgykínálat lehetővé teszi a hallgató érdeklődési köréhez illeszkedő tanulmányi rend kialakítását.

A matematikus mesterképzési szakon végzett hallgatók elsősorban a matematikai kutatással foglalkozó intézményekben, egyetemeken, kutatóintézetekben, és nagyobb általános szakmai tájékozottságot igénylő munkahelyeken tudnak elhelyezkedni.

A részleteket itt nézheted meg.

Az alkalmazott matematikus mesterképzési szak egyedi adatai

A specializációnak megfelelő ismeretanyagot nagyrészt kötelező illetve kötelezően választható tantárgyak elvégzésével lehet megszerezni.

Specializációk, a képzést végzettek tevékenységi köre:

Az alkalmazott analízis specializációt választók megismerkednek több, a fizikai alkalmazásokban nélkülözhetetlen modern matematikai területtel és a matematikai analízis néhány alkalmazásával a természettudományos, ipari és üzleti szférában.

Az operációkutatás specializáción végzettek képesek lesznek különféle (ipari, kereskedelmi, pénzügyi, mezőgazdasági, kommunikációs) rendszerek irányítási, működtetési és optimalizálási problémáinak modellezésére és megoldására.

A pénzügy-matematika (angol nyelvű) specializáció végzett hallgatói alkalmasak sztochasztikus és pénzügyi folyamatok, biztosítási kérdések matematikai elemzésére, az eredmények értelmezésére.

A sztochasztika (angol nyelvű) specializáción végzők alkalmasak a különböző jelenségekben megnyilvánuló véletlenszerű törvényszerűségek felismerésére, azok tudományos igényű és kísérleti tanulmányozására.

A részleteket itt nézheted meg.

Bepillantás az alkalmazott matek világába

Alkalmazott Matematikai Nap 2015

Alkalmazott Matematikai Nap 2014

Alkalmazott Matematikai Nap 2013

"Az alkalmazott matematika talán a legfontosabb közös nevező az BME-n zajló minőségi kutatásokban, a nemzetközileg beágyazott kutatási témák mintegy fele köthető ide."